Blog Alfaias, de MARCOS CALVEIRO: [A novela Centauros do Norte vén de gañar a VIII edición do premio Raíña Lupa conovocado pola Deputación de A Coruña. Transcorre  nos días da revolución mexicana e é a miña particular homenaxe ao cine e a todas as horas da miña infancia que pasei diante dun TV en branco e negro vendo un wesntern tras outro].