Os directivos da nosa maior entidade financieira teñen 1.500 millóns de cuestións en que ocuparse. Por iso, non lle prestan a atención que requeriría, de seren outras as circunstancias, ás críticas que se lles amorean nas caixas de correo e nos buzóns de voz por parte de xornalistas incomodados pola rendición dos seus galardóns aos cálculos prexubilatorios e de proxección do presidente do xurado.