"Vivo nun país que ten unha lingua de seu, así que o normal é escribir en galego"