Anunciaron a xuntanza coma se fose ser importante. A poucos coñecía eu e botei en falla escritores galegos, xa que o encontro se celebraba no país. Confío en que as conclusións non sexan un indicador da altura do debate. Tras días reunidos analizando a literatura española, decidiron, non que sexa o ermo que moitos miramos nela, senón que as editoriales van "cada vez máIs" cara o éxito a través da rendibilidade económica, levando a a literatura a unha "maIor mercantilización". Much ado about nothing, que sentenciou William