MOHAMED ALÍ CABINA

Eu non poño empeño en ser cidadán español, pero xa posto, gustaríame que o presidente do meu estado exercese. Vexo ao ministro de Educación promulgando, ao ministro de Xustiza censurando, ao ministro de Industria encarecendo,... todos van tomando medidas políticas que me disgutan máis que do me gustan, pero adoitan argumentalas. Tras eles, embozado por unha barba e moitos circunloquios, hai un señor que debería ser responsable.