Lemonde.fr está desenvolvendo dúas liñas para anovar o xornalismo. Partindo dunha situación de referente francés e mesmo internacional, camiño en sentidos contrarios.Por unha banda, no que chama Live, que consiste na procura da inmediatez no lugar e o tempo dos feitos, cos medios audiovisuais ao mesmo nivel de importancia co texto e co requerimento de ciberaxudas das testemuñas dos feitos. A maiores de todo iso, os xornalistas deben contextualizar o acontecido, o que xa parece pedir demasiado. Por outra banda, argallan en Ras de Blog, unha rede dunha ducia de blogs situados en lugares previamente analizados nos que se potencia a información local e o achegamento ao xornalista a través do seguimento continuado. Ollo, o audivovisual tamén se incorpora con naturalidade.